Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Cel działalności Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia

Cel działalności Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia

W ramach realizacji projektu „Alpy Karpatom” utworzona została Agencja Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia, której celem jest przeprowadzanie szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej projektu i regionu.

Podejmowane działania mają za zadanie doprowadzić do trwałej zmiany wizerunku górskich obszarów Podkarpacia.

Południowa cześć województwa podkarpackiego obfituje w unikalne atrakcje stanowiące magnes przyciągający turystów. Najpopularniejsze atrakcje to tereny Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Jeziora Solińskiego i Doliny Sanu.

Region ten posiada również olbrzymie dziedzictwo kulturowe i historyczne,  jest to teren pogranicza będący swoistym tyglem gdzie spotyka się wschód z zachodem. Dzięki połączeniu tych wszystkich atutów obszar ten ma wszelkie predyspozycje do pełnego rozwoju społeczno-ekonomicznego a także istniejących i nowo powstających produktów, tworzonych na bazie zrównoważonej turystyki.

Podejmowane działania promocyjne, które zostały należycie zaplanowane mają doprowadzić do lepszego wykorzystania i zagospodarowania przestrzeni turystycznej oraz wykreowania przynoszących dochód regionowi i jego mieszkańcom, produktów lokalnych w zakresie turystyki, rękodzieła czy żywności.

Prowadzona kampania reklamowa skupia się na prezentacji niezwykle pięknych a jednocześnie peryferyjnych terenów oraz zmierza do zwiększenia ukierunkowanego ruchu turystycznego co zaowocuje rozwojem przedsiębiorczości wiejskiej na tym terenie.

Kampania reklamowa koncentruje się na takich wyselekcjonowanych działaniach, które nie pozostają w konflikcie ze środowiskiem  i sprzyjają zachowaniu walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

Celem akcji jest ukazanie możliwości i różnorodnych  form aktywnego wypoczynku skierowanych do całych rodzin, który można realizować na obszarach o wyjątkowej urodzie i niezwykłych walorach środowiska naturalnego.

Innym z priorytetów kampanii jest pomoc w wykreowaniu oferty turystycznej przeznaczonej dla indywidualnych turystów krajowych i zagranicznych oraz kreowanie przyjaznej atmosfery wokół nowych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych w regionie.

W oparciu o marketing bezpośredni obszarów górskich  zaplanowane zostały działania z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków i technik komunikacyjnych, które umożliwiają szybką łączność i porozumiewanie się, kompleksową, interaktywną prezentację obszarów i ich walorów turystycznych (portal internetowy), a także współpracę z największymi w Polsce i w Europie firmami turystycznymi, co umożliwi dotarcie z ofertą do zupełnie nowych grup społecznych.

Celem, z kolei marketingu projektowego, jest wzmocnienie działań, które zostały zaplanowane w projekcie, dotarcie do wybranych grup odbiorców, którzy mogą stać się ostatecznymi beneficjentami projektu.

Cel ten jest realizowany poprzez promocję działań założonych w projekcie, które zostały zaplanowane w taki sposób, by w pełni ukazywać korzyści powstające w regionie a  wynikające z realizacji projektu.  

Działania te są  skierowane głównie do przedsiębiorców oraz liderów organizacji pozarządowych czyli do beneficjentów. Reklama o charakterze informacyjnym, pokazująca korzyści z przeprowadzenia projektu uświadamia możliwości zdobycia funduszy pomocowych na realizację nowych przedsięwzięć inwestycyjnych czy szkoleniowych.  

Dla wzmocnienia działań marketingowych przeprowadzono szkolenia mające na celu pobudzenie wiejskiej górskiej przedsiębiorczości oraz zorganizowano wyjazdy studyjne i staże umożliwiające poznanie górskich inicjatyw w Szwajcarii, a które można zaadaptować w naszym regionie.

Utworzono również Górski Fundusz Przedsiębiorczości i Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych, w ramach których udzielane były dofinansowania.

Powstała Partnerska Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktów Lokalnych pod wspólną marką Made in Karpaty, skupiająca certyfikowane produkty lokalne z zakresu turystyki, rękodzielnictwa czy produktów spożywczych.