Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Analizy Szwajcarskie

Analizy Szwajcarskie

Projekt ALPY KARPATOM wdrożono korzystając z pomocy doświadczonych ekspertów ze Szwajcarii. Eksperci przeprowadzili szczegółową analizę rynku górskich obszarów Podkarpacia i możliwości transferu praktyk szwajcarskich. Zwrócili także, uwagę na konieczność propagowania i krzewienia szwajcarskich standardów jakosci i postepowania w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego i lokalnej produkcji.

 

 Zespół odpowiedzialny za analizy szwajcarskie grudzień 2011, Wilcza Jama, Smolnik

Od prawej stoją: Natalya Voloshyna - ekspert Helvetas Swiss Intercooperation, Ewa Januszczak - Fundacja Karpacka – Polska, Anita Rembiesa – Fundacja Karpacka- Polska, Zofia Kordela Borczyk – koordynator zespołu ekspertów w Polsce,  Barnhard Schmidt – ekspert Helvetas Swiss Intercooperation, Patrick Sieber – koordynator zespołu ekspertów w Szwajcarii, Ireneusz Paternoga - tłumacz j. angielskiego.

 

Pliki do pobrania:
Analiza doświadczeń szwajcarskich - Projekt Alpy Karpatom
Wersja PL
Analiza doświadczeń szwajcarskich - Projekt Alpy Karpatom
Wersja EN
Szczegółowa analiza rynku - Projekt Alpy Karpatom
Wersja PL
Szczegółowa analiza rynku - Projekt Alpy Karpatom
Wersja EN
Prezentacja analizy szwajcarskie
Wersja PL
Prezentacja analizy szwajcarskie
Wersja EN
NGO prezentacja z seminarium 25 czerwca 2012r.
Prezentacja Swiss experiences z 25 czerwca 2012r.
Wytyczne dla ubiegających się o dotacje