Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Galeria zdjęć

13-04-2015

Promocja projektu "Alpy Karpatom" oraz Marki MADE IN KARPATY podczas VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 w Kielcach

Fundacja Karpacka – Polska  w dniach od 10 do 12 kwietnia 2015 roku wzięła udział w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL , które odbyły się w Kielcach.  Podczas największych targów z zakresu turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki i produktów regionalnych , promowane były działania realizowane pod wspólnym szyldem Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. 

 

Fundacja została zaproszona do uczestnictwa w Targach jako jeden z 9 beneficjentów projektów z zakresu rozwoju regionalnego, dofinansowanych z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach promowanego projektu „Alpy Karpatom” eksponowano certyfikowane produkty i usługi Partnerskiej Sieci Sprzedaży i Marketingu pod wspólna marką MADE IN KARPATY.

 

Działalność sieci polega na prowadzeniu wspólnej sprzedaży i promocji produktów regionalnych i lokalnych, wytwarzanych przez jej członków. Na dziś w Sieci zrzeszonych jest 61 podmiotów gospodarczych, które oferują 132 produkty i usługi objęte wspólną marką i posiadające wspólny znak towarowy. Produkty te spełniają wymagania wysokiej jakości, karpackiego charakteru i zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Dzięki uczestnictwu w sieci producenci zyskują prawo do korzystania z jej narzędzi marketingowych i dystrybucyjnych oraz występowania w materiałach promocyjnych.