Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Galeria zdjęć

03-10-2012

Szwajcaria

Zdjęcia wykonane podczas wizyty studyjnej w Szwajcari przez zespół składający się z przedstawicieli Instytucji Realizującej oraz partnerów projektu w dniach 17–23 września 2012r.