Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Fundacja Karpacka - Polska

Fundacja Karpacka-Polska

Instytucją Realizującą projekt Alpy Karpatom w latach 2011-2016 była:

Fundacja Karpacka - Polska

ul. Rynek 7

38-500 Sanok

tel. 13 46 388 50

biuro@fundacjakarpacka.org

www.fundacjakarpacka.org