Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Opis projektu

Autor: zkb.technologies

 

 

PODSUMOWANIE POWYKONAWCZE PROJEKTU ALPY KARPATOM, REALIZOWANEGO W LATACH 2011-2016, z dnia 31 marca 2017 - w kontekscie celów i wskaźników

CEL 1 Wzrost wiedzy mieszkańców na temat potencjału regionu w kontekście doświadczeń szwajcarskich

WSKAŹNIKI 4 opracowane analizy/strategie. Szkolenia dla organizacji pozarządowych: 248 uczestników. Szkolenia dla przedsiębiorstw: 212 uczestników. 279 opracowanych biznes planów.  1 wizyta studyjna dla 12 uczestników. 10 staży dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych oraz 10 staży dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

CEL 2  Stworzenie mechanizmów wsparcia finansowego dla regionu objętego projektem i doprowadzenie do wzrostu potencjału finansowego i kompetencji organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw

WSKAŹNIKI Organizacje pozarządowe: 2 468 315,04 PLN - wartość przyznanego dofinansowania dla NGO, 2 nabory, 124 przyznane dotacje, 40 w 2013, 84 w 2014, 123 wsparte organizacje Przedsiębiorstwa: 3 nabory, 170 dotacji przyznanych podmiotom gospodarczym, 64 w 2013, 93 w 2014, 13 w 2016, 10 138 369,63 PLN- wartość przyznanego dofinansowania dla firm, 113 utworzonych miejsc pracy

CEL 3 Wsparcie  produktu lokalnego

WSKAŹNIKI 80 uczestniczących podmiotów gospodarczych, 162 produkty certyfikowane, 45 dofinansowanych z projektu podmiotów gospodarczych, dostarczających markowych produktów/usług, 4 000 katalogów poświęconych markowym produktom i usługom turystycznym

CEL 4 Przeprowadzenie intensywnej kampanii promocyjnej  regionu

WSKAŹNIKI Utworzony serwis informacyjny www.alpykarpatom.pl ( 186 157 wejść na serwis ). 1 film promujący region: „Gdzie Niedźwiedzie piwo warzą” ( 1 nagroda: 3 miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Zagrzebiu 5 lipca 2013r. ). 2 spoty TV: letni i zimowy „Bieszczady – uwolnij się!” promujące region (8 kampanii promocyjnych, 301 emisji w TV ogólnopolskiej, ponad 20 mln. odbiorców. 1 książka reporterska pt. „Przestrzeń otwarta, otwarci ludzie – Podkarpacie” ( 1 impreza promująca książkę i film „Oblicza Podkarpacia” w Rzeszowie, 1 promocja książki w Sanoku.  1 konkurs fotograficzny (3 nagrody, 27 wyróżnień, 392 uczestników, 2580 fotografii, 1 wystawa fotograficzna, 32 plansze wystawienie, prezentowane w: Warszawa, Kraków, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Sanok , około 7 mln odwiedzających, 1000 szt. Albumu „Nasze Karpaty”). 1 konkurs na wzór regionalny „Motyw z Podkarpacia” ( 1 nagroda, 6 wyróżnień, 1 publikacja „Motywy z Podkarpacia”).  Maskotka Ryś Karpacki ( 2200 sztuk wyprodukowanych wg. autorskiego projektu ). 1 wizyta studyjna zagranicznych touroperatorów w regionie. 1 film promujący Sieć Made in Karpaty . 35 wypromowanych atrakcji turystycznych. 54 promowane certyfikowane produkty i usługi. 1 artykuł o regionie w National Geographic Traveler. 21 imprez promujących projekt. 35 artykułów prasowych.  76 spotów radiowych. Około 100 artykułów niesponsorowanych w Internecie. 1 publikacja podsumowująca projekt. 1 konferencja podsumowująca projekt.

DYREKTOR PROGRAMU: Zofia Kordela-Borczyk

SPRAWOZDAWCZOŚĆ: Ewa Januszczak, Małgorzata Naparło, Ewelina Zarzyczna, Joanna Szamra, Beata Wajda

PROMOCJA: Jolanta Szwarc-Burnatowska, Dagmara Gawdzis-Maślanka