Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Projekty realizowane w ramach priorytetu-bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie reform.

SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

 I obszar tematyczny: INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO REGIONÓW PERYFERYJNYCH I SŁABO ROZWINIĘTYCH 

Nr umowy

Tytuł projektu

Instytucja realizująca

 

KIK/09

 

Produkt lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

 

www.fpds.pl

 

KIK/07

 

ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich.

 

Fundacja Karpacka - Polska

www.alpykarpatom.pl

 

KIK/15

 

EURO szansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny.

 

Powiat Puławski

www.euro-szansa.pl

 

KIK/06

 

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

www.marr.pl

 

KIK/10

 

Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”

 

Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe „Dolina Strugu”

www.dolinastrugu.pl

 

 

KIK/12

 

Alpejsko - Karpacki Most Współpracy

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

www.karpacki.pl

 

KIK/08

 

Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością

 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolne

opiwpr.org.pl

 

KIK/14

 

Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski program aktywizacji społeczno-gospodarczej i promocji przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich

 

Gmina Zator

www.caz.zator.pl

 

KIK/11

 

Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w woj.. Lubelskim

Gmina Mełgiew

www.rybczewice.pl 

KIK/13

 

Od wizji - do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania 

 

Gmina Miejska Hrubieszów

www.sppw.pl

 

 Lista projektów. pdf.

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl