Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Staże w Szwajcarii szansą na poznanie i przeniesienie dobrych praktyk na teren Podkarpacia 2014r.

Uczestnicy wyjazdu stażowego  wraz z Panią Agnieszką Jankowską w Szwajcarii 2014 r 

Fundacja Karpacka-Polska  realizując projekt „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej została w 2014 roku  organizatorem  staży w Szwajcarii dotyczących działania związanego z transferem wiedzy w ramach projektu.

Staże zostały zorganizowane w Szwajcarii i objęte honorowym patronatem Ambasadora Szwajcarii, ponieważ kraj ten jest niekwestionowanym liderem w Europie oferującym usługi turystyczne i produkty lokalne najwyższej jakości. Modelowy marketing i konsekwentnie przemyślana promocja Alp spowodowały, że stały się one jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na świecie, przynoszącą olbrzymie dochody i korzyści dla kilku krajów jednocześnie.

Wyjazdy stażowe  skierowane były  do kadry instytucji pozarządowych oraz młodych biznesmenów z branży turystycznej z terenów objętych programem.  Dzięki wyjazdom stażowym Fundacja Karpacka –Polska „uchyliła okno na świat” tym instytucjom, poprzez wgląd w przykłady dobrych praktyk i sposobów działania w Szwajcarii. Pozwoliło to uczestnikom zwiększyć umiejętności i kompetencje w obszarach tematycznych dotyczących rozwoju turystyki i marketingu produktu lokalnego.

Uczestnicy staży byli wybierani w drodze konkursu. Łącznie udział w nich wzięło 11 przedstawicieli mikro i makro przedsiębiorstw oraz 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych , których obszar działania obejmuje powiaty : sanocki, krośnieński, leski i bieszczadzki.

W Szwajcarii stażyści mieli okazje zapoznać się i zapożyczyć dobre praktyki w zakresie np. umiejętności tworzenia  produktu turystycznego, współpracy, promocji i marketingu ale także troski o środowisko naturalne, kreatywności i innowacyjności w mądrym i bezpiecznym wykorzystaniu dzikiej przyrody i możliwości jakie ona daje.  Najbliższy czas to okres, w którym uczestnicy wyjazdów  muszą wykorzystać nowo zdobytą wiedzę i umiejętności oraz zastosować i wykorzystać je dla dobra regionu.

Staże zostały sfinansowane przez Fundację Karpacka-Polska. Na podstawie umowy podpisanej przez Panią   Zofię Kordelę-Borczyk, Prezes Zarządu Fundacji Karpackiej – Polska, a szwajcarską firmą AKonsult GmbH z siedzibą w Rheinfelden  opiekę nad stażystami po stronie szwajcarskiej sprawowała Pani  Agnieszka Jankowska.  

Pani Agnieszka  jest Polką, która urodziła się w Austrii ale jej korzenie sięgają Sanoka.  To właśnie dzięki jej  działaniom tak wiele firm i gospodarstw szwajcarskich zgodziło się przyjąć na staż lub krótszą wizytę gości z Podkarpacia i podzielić się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem.

Na udział w programie stażowy zdecydowały się min. : Alpes etc w Vercorin, Eurotel Victoria w Villars, Destille de Bassins, Hotel Linde w Heiden, Seilpark Balmberg, Guarda Val w Lenzerheide, Falconeria di Locarno, Gasthaus Skiklub  w Andermatt, Tabakhuesli w Rheinfelden, a także organizacji Turismus Rheinfelden, Shalf im stroh,Agrotourismus Sweiz, Ascona Locarno i wiele innych. 

  

 

 

 

                       

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl