Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Stowarzyszenia Berner Wanderwege (Berneńskie Szlaki Piesze), Berno 2012 r.

 

Dobre praktyki szwajcarskie

Poznane podczas wizyty studyjnej zespołu wdrażającego projekt „Alpy Karpatom”

Szwajcaria, 17-23 września 2012

 

Stowarzyszenia Berner Wanderwege (Berneńskie Szlaki Piesze), Berno

Bernhard Schmidt, Dyrektor

http://www.bernerwanderwege.ch/

Stowarzyszenie zajmuje się wyznaczaniem, znakowaniem, przygotowaniem i utrzymaniem szlaków pieszych w regionie berneńskim. Ponadto drukuje mapy, przewodniki, broszury oraz aplikacje do smartfonów. Sprzedaje gadżety promocyjne, z których dochód przeznaczony jest na działalność stowarzyszenia. Organizacja skupia obecnie ok. 100 000 członków. Zaletą członkowstwa jest dostępność szczegółowych map szlaków on-line.

Turystyka wędrowna jest jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu i uprawia ją obecnie co trzeci Szwajcar.

Stowarzyszenie utrzymuje 60 000 km pieszych szlaków turystycznych. Na ich utrzymanie rocznie wydawane jest 1, 6 miliarda franków szwajcarskich. Około 40% tej sumy to fundusze rządowe, 40% to składki członkowskie, darowizny i fundrising, pozostałe 20% pochodzi z działalności gospodarczej stowarzyszenia. Wejście na szlaki również na terenie parków regionalnych jest bezpłatne. Dobrze oznakowane i utrzymane szlaki są połączone ze środkami komunikacji publicznej. Organizacja skupia 140 wolontariuszy.

                               

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl