Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

19-10-2015

Certyfikat na Najlepszy Produkt Turystyczny dla Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych

Z radością informujemy, że  nasz beneficjent Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe  w dniu 16 października 2015 roku podczas  Międzynarodowych Targów w Poznaniu, otrzymał certyfikat na Najlepszy Produkt Turystyczny 2015 roku w Polsce. 

 Fundacja Karpacka – Polska cieszy się, że nasz beneficjet jako reprezentant Podkarpacia znalazł się wśród najlepszych atrakcji turystycznych Polski w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej i National Geographic Traveler.

Cieszymy się, że Fundacja udzielając wsparcia finansowego w postaci dotacji z Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości utworzonego w ramach realizowanego projektu pt. ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” miała swój wkład w powstanie tak doskonałej i niepowtarzalnej atrakcji turystycznej w naszym regionie.Jesteśmy pewni, że to tylko początek szerokiego pasma sukcesów.

Podczas Targów nagrody dziesięciu zwycięzcom z całej Polski wręczali: Martyna Wojciechowska -redaktor naczelna czasopisma Traveler oraz Rafał Szmytke - prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.