Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

12-09-2017

Film 360 - Fundusze Szwajcarskie

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju został wyprodukowany film podsumowujący fundusze szwajcarsko-polskiego programu współpracy w Polsce.   Film  prezentuje  rezultaty dofinansowanych projektów w obszarach: rozwój regionalny i ochrona granic, środowisko i infrastruktura, sektor prywatny, nauka zdrowie i pomoc społeczna oraz społeczeństwo obywatelskie i współpraca partnerska.  Film dostepny jest pod: https://www.youtube.com/watch?v=Q0z2IfT-sD0