Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

23-02-2016

Fundacja Karpacka - Polska została nagrodzona Honorową Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej"

Z ogromną dumą i zaszczytem  informujemy , że  Rozkazem Komendanta Hufca ZHP Ziemi Sanockiej  nr L2/2016 z dnia  05.02.2016 r.  została nadana Fundacji Karpackiej – Polska w Sanoku  Honorowa Srebrna Odznaka  „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” Nr 104 .

Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej był beneficjentem dotacji udzielonej w ramach Projektu „ Alpy Karpatom -  program na rzecz uwolnienia górskich obszarów Podkarpacia  poprzez transfer praktyk szwajcarskich „  

W ramach dotacji dofinansowano stworzenie „Centrum Sportów Extremalnych jako poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu.  

Uroczyste wręczenie Odznaki odbyło się w dniu 21 lutego w Domu Harcerza w Sanoku podczas Spotkania Harcerskich Pokoleń z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 

W trakcie uroczystej corocznej zbiórki harcerze różnych pokoleń oraz zaproszeni Goście wspominali Tych, którzy odeszli na wieczną wartę czyli  postaci Generała Roberta Baden – Powella , który był twórcą skautingu oraz śp.  druha harcmistrza  Czesława Borczyka,  wieloletniego komendanta hufca .

Nagrodzono zasłużonych instruktorów oraz wszystkich Tych, którzy wspierają prace zuchów i harcerzy.