Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

27-01-2016

FUNDACJA KARPACKA-POLSKA OGŁASZA WYNIKI III NABORU PROJEKTÓW 25 stycznia 2016 r., zatwierdzeniem listy dotacji przez Radę Fundacji Karpackiej-Polska, zakończył się III nabór wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM, w ramach projektu "Alp

FUNDACJA KARPACKA-POLSKA OGŁASZA WYNIKI III NABORU PROJEKTÓW

 

25 stycznia 2016 r., zatwierdzeniem listy dotacji przez Radę Fundacji Karpackiej-Polska, zakończył się III nabór wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM, w ramach projektu "Alpy Karpatom", realizowanego przez Fundację Karpacką - Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

 

Dotacje przyznane zostały w celu:

  1. Wzmocnienia oferty turystycznej regionu i podniesienia standardów jakości turystyki przyjaznej środowisku w  kontekście doświadczeń szwajcarskich.
  2. Wykreowania markowego produktu lokalnego pod wspólną marką „MADE IN KARPATY”.
  3. Wsparcia wspólnych działań marketingowych w zakresie produktów lokalnych.

 

Przedsiębiorcy, którzy byli zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, składali wnioski o dotację obejmujące trzy zakresy tematyczne:

  1. Organizacja rynku lokalnego.
  2. Design i sposoby pakowania produktów.
  3. Promocja produktów w tym: reklama, udział w targach, wystawach i wydawnictwa promujące grupy produktów.

 

Do biura operatora dotacji, Fundacji Karpackiej-Polska wpłynęły – 53 wnioski. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej oraz merytorycznej - 42 wnioski uzyskały pozytywną rekomendację ekspertów. O dofinansowanie mogły ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa położone na obszarze realizacji projektu Alpy Karpatom z następujących powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego oraz powiatu Miasta Krosna.

 

W ramach III naboru przyznano 13 dotacji ( 11 + 2 z listy rezerwowej ) dla mikro i małych przedsiębiorstw w tym:

  1. na ternie  powiatu sanockiego będą realizowane 3 projekty
  2. na ternie  powiatu leskiego będą realizowane 3 projekty
  3. na ternie  powiatu bieszczadzkiego będą realizowane 3 projekty
  4. na ternie  powiatu krośnieńskiego będą realizowane 4 projekty

 

Tym samym zakończyła się trwająca 4 miesiące faza rozwojowa projektów. Po podpisaniu umów o dofinansowanie z Fundacją Karpacką - Polska, beneficjenci mogą przystąpić do fazy wdrożeniowej projektów, która zakończy się 30 czerwca 2016 r.

 

Pełna lista projektów znajduje się na stronie www.alpykarpatom.pl ( link do artykułu na stronie)