Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

27-10-2016

Konferencja podsumowująca projekt "Alpy Karpatom"

Dobiega końca 5-letni okres realizacji projektu Alpy Karpatom.

W dniach 25-26 października 2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, wdrażany przez Fundację Karpacką – Polska, zatytułowana: „Alpy Karpatom – szwajcarska jakość łączy”.

Uroczystego otwarcia dokonała Prezes Fundacji, pani Zofia Kordela-Borczyk. Gości powitały również przedstawicielka Ambasady Szwajcarii, pani Katarzyna Templin-Ukleja oraz reprezentująca Ministerstwo Rozwoju, pani Agnieszka Sprzęczka.

Panele dyskusyjne poświęcone były kolejno: adaptacji szwajcarskich modeli działania na grunt polski, wykorzystaniu wzornictwa regionalnego dla potrzeb rozwojowych Podkarpacia, lokalnej marce oraz modelom promocji  regionów peryferyjnych.  Około 100 uczestników konferencji miało okazję wysłuchać prezentacji wybranych podprojektów dofinansowanych w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości, przedstawicieli innych instytucji realizujących projekty w ramach SPPW w Rzeszowie i Krakowie oraz, przybyłego z Monachium doktoranta, pana Andrzeja Brunona Kutiaka, który zaprezentował temat zarządzania dziedzictwem.

Zaproszenie na konferencję przyjęli m. in., przedstawicielka Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, pani Ewa Zgłobicka, Przewodnicząca Rady Fundacji Karpackiej – Polska, pani Zofia Chybiło oraz - przybyła prosto ze Szwajcarii – właścicielka firmy A-Konsult, pani Agnieszka Jankowska, która wspierała organizację staży dla przedstawicieli podkarpackich firm i organizacji pozarządowych w Szwajcarii, w ramach projektu.