Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

12-02-2018

LASY DLA TURYSTYKI

Autor: zkb.technologies

Działania leśników na rzecz udostępnienia turystycznego lasów bieszczadzkich były głównym tematem posiedzenia Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie", które odbyło się dniach 4-5 grudnia w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.

Więcej na:http://www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Uyn5/content/lasy-dla-turystyki-w-bieszczadach