Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

26-01-2016

Lista rankingowa projektów rekomendowan ych do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM

 

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM w ramach projektu "Alpy Karpatom, realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE"

Dostępne pliki
Lista_wnioskow_rekomendowana_do_dofinansowania_w_ramach_III_naboru_wnioskow_do_GFP_PREMIUM.pdf
Lista_rezerwowa_wnioskow_rekomendowana_do_dofinansowania_w_ramach_III_naboru_wnioskow_o_dotacje_do_GFP_PREMIUM.pdf