Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

27-04-2017

Motywy z Podkarpacia

Autor: zkb.technologies

W nawiązaniu do licznych zapytań ze strony różnych instytucji i osób prywatnych, uprzejmie informujemy że trwają prace na rzecz przygotowania drugiego wydania. Równocześnie informujemy, że wersja elektroniczna publikacji jest dostępna w serwisie informacyjnym Alpy Karpatom w zakaładce pn. wydawnictwa, Fundacja Karpacka-Polska.