Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

12-11-2015

Nabór wniosków zakończony

Fundacja Karpacka – Polska jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM, informuje iż w ramach ogłoszonego III naboru Wniosków tj. w dniach od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 wpłynęły 53 wnioski.

Ocena formalna wniosków potrwa do 14.12.2015 r. Po wskazanym terminie Wnioskodawcom zostanie przekazana informacja o wyniku oceny  formalnej wniosków.