Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

01-03-2016

O projekcie "Alpy Karpatom" na stronie Ministerstwa Rozwoju

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.programszwajcarski.gov.pl  gdzie prezentowane są rezultaty projektów zrealizowanych z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy  czyli tzw. Funduszu Szwajcarskiego stanowiącego bezzwrotną  pomoc   zagraniczną przyznaną przez Szwajcarię Polsce  w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej .

Jednym z opisywanych tutaj projektów jest realizowany przez Fundację Karpacką – Polska projekt „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich  południowych obszarów województwa podkarpackiego”.

https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/o-programie/projekty-1/rozwoj-regionalny-i-ochrona-granic/gdzie-niedzwiedzie-warza-piwo/

Program realizowany jest w obszarze Rozwój Regionalny, który ma za zadanie  poprzez wsparcie stymulowanie regionu do większej aktywności gospodarczej i społecznej.

 Projekt „Alpy Karpatom” realizowany jest w partnerstwie z Podkarpacką Izbą Gospodarczą w Krośnie, Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku, Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzkim Forum Europejskim w Lesku.

Wsparcie organizacyjne w Szwajcarii projekt otrzymał ze strony Szwajcarskiej Fundacji Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Helvetas Swiss Intercooperation w Bernie oraz Firmy AKonsult z Rheinfelden.

 

Przyznane dofinansowanie to 4 818 388 franków szwajcarskich , a okres realizacji projektu : 04.08.2011 do 31.10.2016 roku.

Głównym celem projektu jest promocja piękna terenów Bieszczad i Beskidu Niskiego, z ich bogatą historią, kulturą oraz produktami regionalnymi, a także wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców oraz twórców ludowych. W ramach projektu postawiono na poprawę atrakcyjności turystycznej, promocję ciekawych miejsc w regionie oraz certyfikowanych lokalnych produktów Sieci Made in Karpaty. O Podkarpaciu było głośno w ogólnopolskiej telewizji, prasie podróżniczej, powstał również portal internetowy www.alpykarpatom.pl, film pt. „Gdzie niedźwiedzie piwo warzą” oraz książka reporterska.

Drugi element projektu to wsparcie miejscowych podmiotów powiązanych z turystyką i lokalną produkcją. Na pomoc mogli liczyć mali przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Projekt obejmował nie tylko wsparcie finansowe (rozdysponowano 158 dotacji dla lokalnych firm oraz 124 dla organizacji), ale również szkoleniowe, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Przedstawiciele z Podkarpacia wzięli udział w wyjazdach studyjnych do Szwajcarii, gdzie mieli okazję podpatrzeć, w jaki sposób mieszkańcy Alp promują swój region i jak wykorzystują promocyjnie jego górskie położenie. Dzięki tej wiedzy może powstać wiele inicjatyw i kolejnych projektów, które zmniejszą bezrobocie w regionie Podkarpacia i pomogą zachować jego cenne walory przyrodnicze i kulturowe. Ze wsparcia skorzystała również galeria sztuki Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury w Zagórzu – ułatwienia dla gości i nowoczesna promocja sprawiły, że odwiedza ją coraz więcej turystów.

 

W ramach realizacji projek

 ·  przyznano ponad 280 dotacji dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych

 ·   w 2013 r. wyprodukowano film p.t. "Gdzie niedźwiedzie piwo warzą", który został nagrodzony III nagrodą na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Zagrzebiu,

·  opracowano książkę reporterską: Przestrzeń otwarta, otwarci ludzie – Podkarpacie, ukazującą pozytywną stronę regionu, przez pryzmat ludzi, którym właśnie tu udało się osiągnąć sukces

·   w 2014 roku zorganizowano Międzynarodowy konkurs fotograficzny -Nasze Karpaty ,  we współpracy z magazynem NATIONAL GEOGRAPHIC, promujący bogactwo przyrody i kultury Karpat oraz wystawę nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć, jak również album fotografii pod tym samym tytuł

· utworzono Partnerską Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktu Lokalnego „Made in Karpaty”, promującą certyfikowane produkty i lokalizacje, spełniające wymogi marki

· realizowano staże w Szwajcarii dla 20 przedstawicieli lokalnych firm i organizacji pozarządowych, którzy przywieźli doświadczenia szwajcarskie, aby wykorzystać je w realizowanych w Polsce przedsięwzięciach,

 

Na stronie Ministerstwa Rozwoju można również zapoznać się z wybranymi  podprojektami zrealizowanymi dzięki dotacjom udzielonym w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych : 

 

 

https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/o-programie/projekty-1/rozwoj-regionalny-i-ochrona-granic/modernizacja-galerii-promujacej-lokalnych-artystow-projekt-bieszczadzkiej-grupy-tworcow-kultury/

 

 

https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/o-programie/projekty-1/rozwoj-regionalny-i-ochrona-granic/kolejka-przyjazna-turystom/