Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

18-11-2016

Szansa dla bezrobotnych i biernych zawodowo

 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

informuje, że z dniem 01 października 2016r. rozpoczęto realizację projektu „Bądź kreatorem swojej przyszłości – wykorzystaj wszystkie możliwości” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 r.ż., bezrobotnych lub biernych zawodowo, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: bieszczadzki, brzozowski, leski, jasielski, krośnieński, sanocki, m. Krosno.

W ramach projektu 70 Uczestników (48 Kobiet i 22 Mężczyzn) otrzyma wsparcie w postaci: 

 ·        indywidualnego doradztwa  zawodowego, 

 ·        szkoleń zawodowych (potwierdzonych certyfikatem), 

 ·        6 miesięcznych, płatnych staży zawodowych (1600 zł/m-c), 

 ·        indywidualnego pośrednictwa pracy.

 Kontakt:

Bieszczadzkie Forum Europejskie
Ul. Mickiewicza 17
38-600 Lesko
tel/ fax 13 469 62 72
e-mail:
bf5@gazeta.pl

www.bfe-lesko.pl