Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

26-11-2015

Trwa ocena wniosków składanych do Fundacji Karpackiej - Polska

 

 
Fundacja Karpacka – Polska jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM ogłoszonego w ramach projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” informuje, iż zakończono III nabór wniosków.
 

W dniach od 12 października do 10 listopada 2015 roku do siedziby Operatora wpłynęło 53 wnioski, złożone przez mikro i małe przedsiębiorstwa pochodzące z obszaru objętego wsparciem, na którym realizowany jest projekt tj. powiat sanocki, powiat krośnieński, powiat leski, powiat bieszczadzki, powiat miasta Krosna.

Złożone wnioski dotyczyły następujących obszarów tematycznych: organizacja rynku lokalnego, design i promocja produktów.

Maksymalny poziom dofinansowania to 60 % wartości projektu od min. 60 000, 00 OLN do max. 86 000,00 PLN.

W chwili obecnej wnioski poddawane są ocenie formalnej, która potrwa do 14.12.2015 roku. Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości publicznej 14 stycznia 2016 roku.

Przewiduje się przygotowanie listy podstawowej oraz rezerwowej projektów. Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinasowanie będą mieli możliwość udziału w szkoleniach dotyczących sprawozdawczości projektowej.

W trakcie realizacji projektu beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci promocji i marketingu produktów w ramach sieci Made in Karpaty.

Projekt ,,Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.