Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

18-07-2016

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu pt. "Motyw z Podkarpacia" połączone z promocją publikacjipt. "Motyw z Podkarpacia. Wzory tradycyjne, nowe i na nowo odkryte."

W piątek 15 lipca 2016 roku w Sali Gobelinowej Sanockiego Zamku odbyło się spotkanie mające na celu promocję książki wzorów pt. „Motywy z Podkarpacia”.

Wydarzenie połączone zostało z wręczeniem dyplomów osobom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie na wzór regionalny.

Konkurs  realizowany był przez Fundację Karpacką – Polska  w ramach projektu Alpy Karpatom współfinansowane go przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Na konkurs napłynęły pięćdziesiąt dwie prace, będące interesującymi propozycjami opartymi w różny sposób na dziedzictwie regionalnym – zarówno przyrodniczym, jak i kulturowym.  

Główną nagrodę zdobył Pan Jarosław Kozioł, za propozycję w pełni nowego, klarownego i autorskiego motywu inspirowanego formą kwiatu lepnicy białej, jednocześnie odwołującego się w swojej zasadniczej strukturze do tradycji geometrycznej ornamentyki zakorzenionej w regionie podkarpackim.  

  Jury konkursu przyznało również wyróżnienia, które otrzymali : Krystyna Adamiak, Paulina Skowron, Maciej Kozak,  Mirosława Cichacz-Kotapka,  Dagmara Kostrzewska , Marcin Prasał  oraz Anna Kachnycz.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym  serdecznie gratulujemy.

Prezentowana na spotkaniu publikacja częściowo składa się z prac nadesłanych na konkurs. Wybór pozostałych został dokonany spośród zasobów muzealnych, które wydają się niedostatecznie znane  lub zupełnie zapomniane.   W ten w publikacji znalazły się bardzo różne propozycje: od tajemniczych  znaków pojawiających się niegdyś na drewnianych chatach przez kształty zydli, ceramikę odnaleziona w  trakcie prac archeologicznych i różnorodne hafty po pisanki.

W efekcie powstał rodzaj wzornika adresowanego do twórców i rzemieślników  - zarówno profesjonalistów , jak i amatorów  oraz projektantów, ale także do wszystkich zainteresowanych odkrywaniem dziedzictwa  regionu.

Z przyjemnością i dumą zapraszamy  do  zapoznania się z lekturą „ Motywy z Podkarpacia. Wzory  tradycyjne, nowe i na nowo odkryte”  wg  opracowania i wyboru Andrzeja Bruno Kutiaka.