Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

29-03-2017

Wiesz więcej działasz efektywniej

Baza danych firm szwajcarskich w Polsce i Polskich w Szwajcarii - wersja książkowa

Baza firm została opracowana i wydania przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą w Polsce. Baza zawiera około 400 pozycji firm szwajcarskich działających w Polsce i polskich działajacych w Szwajcarii. Z publikacji korzystają osoby, którym Szwajcaria oferuje szeroki wachlarz podmiotów w obszarze zaawansowanej produkcji i sektora usługowego. Publikacja ze słowem wstepnym napisanym przez Ambasadora Szwajcarii w Polsce Andreja Motyla, zachęca do współpracy z konkurencyjną i odporną na międzynarodowe zawirowania Szwajcarią.