Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

19-04-2016

Wyniki wyboru oferenta na produkcję filmu i spotu reklamowego Partnerskiej Sieci Sprzedaży "Made in Karpaty"

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2016/AK, dotyczące produkcji filmu oraz spotu reklamowego, promującego Partnerską Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktów Lokalnych „Made in Karpaty” zamieszczonego na stronach: www.alpykarpatom.pl i www.fundacjakarpacka.org, w ramach projektu „Alpy Karpatom”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, napłynęło 26  ofert. 

Oferenci mieli za zadanie przedstawić oferty cenowe na realizację filmu i spotu reklamowego  promującego Partnerską Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktów Lokalnych „Made in Karpaty”.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. całkowita cena  brutto wykonania dzieła,
  2. zaproponowanie ciekawej formy realizacji filmu, innowacyjność scenariusza,
  3. posiadane doświadczenie w produkcji filmów promocyjnych, krótkometrażowych, na podstawie dotychczasowego dorobku, przedstawionego jako załącznik do oferty ( przynajmniej 3 produkcje najbardziej zbliżone do przedmiotu zamówienia), rekomendacje wcześniejszych zleceniodawców

 

 Po szczegółowej analizie wcześniejszych produkcji oferentów, rekomendacji oraz proponowanego scenariusza, decyzją komisji na wykonawcę wybrano:

Agencja Filmowo – Reklamowa  AimArt Lech Wilczaszek z Bydgoszczy - oferta nr 9 


 

Wybrany oferent złożył pełną ofertę, spełniającą wymogi formalne i merytoryczne. W procesie oceny przesłanej oferty uzyskał on najwyższą liczbę 91,84 punktów.