Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

23-07-2015

Wzrost turystyki w Bieszczadach.

Bogactwo przyrodnicze i  wyjątkowe dziedzictwo kulturowe stanowią najistotniejsze walory regionu Podkarpacia. Czyste i wciąż dzikie  środowisko Bieszczadów w połączeniu z historią zatrzymaną w pięknych zabytkowych cerkwiach i kościółkach a przy tym wciąż rozwijająca się baza noclegowa przyczyniają się do tego, iż Bieszczady są najbardziej atrakcyjnym regionem pod względem turystycznym w województwie.

To właśnie tutaj czyli w powiatach : bieszczadzkim, sanockim, leskim i krośnieńskim zlokalizowanych jest 47% turystycznych obiektów noclegowych. Nie ma chyba turysty, który nie mógłby znaleźć odpowiedniej dla siebie ofert mając do wyboru  25 hoteli, 16 ośrodków wczasowych, p ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych oraz 9 kempingów i pól biwakowych oraz ogromna ilość prywatnych kwater w ofercie agroturystycznej.

Z roku na rok Bieszczady przyciągają coraz większą liczbę turystów. Według danych GUS w 2014 roku z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 873,5 tysiąca osób co stanowi wzrost o 11,7 % w stosunku do roku poprzedzającego.

Teren Bieszczadów przyciąga także turystów zagranicznych. Tutaj również możemy zaobserwować wzrost  o 10,4%.

Pomimo faktu, że Bieszczady zajmują najbardziej peryferyjny obszar Polski stale stanowią jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc  w kraju. Niewątpliwie oprócz walorów przyrodniczo – kulturowych  mają na to również wpływ działania jakie od szeregu lat podejmuje Fundacja Karpacka poprzez realizowane projekty, które przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu południowego Podkarpacia.