Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

23-10-2015

Wzrost zainteresowania kłokoczką południową na Podkarpaciu.

Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata L.) jest to wysoki krzew liściasty rzadko występujący w naturze. W Polsce jest on objęty ochroną.  Lasy podkarpackie są miejscem jej najliczniejszego występowania w Polsce. Kłokoczka rośnie głównie na Pogórzu i Beskidzie  Niskim, gdzie można czasem spotkać nawet kilkuhektarowe zarośla.

Jest to możliwe mi.in. dzięki projektowi zrealizowanemu przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne we współpracy z Lesopolnohspodarsky Majetok Ulic, Statny Podnik . Jednym z celów projektu  był transfer  wiedzy pomiędzy leśnikami polskimi i słowackimi  na temat gospodarki leśnej a także ocalenia od zapomnienia roli, jaką odgrywała kłokoczka południowa w życiu Słowian.  oraz obrzędy i zwyczaje związane z tą roślina  oraz rozpropagowanie jej jako atrakcji turystycznej

Kłokoczka południowa była uważana za roślinę magiczną w wielu częściach  Europy Środkowej a także była sadzona na grobach przez plemiona celtyckie na grobach w Europie Środkowej. Natomiast Rusini Karpaccy na Preszowszczyźnie  (Słowacja) wykorzystywali kłokoczkę do robienia bijaków do maselnic. Również na Slowacji a także w Rumunii wierzono w uzdrawiającą moc kłokoczki i wykorzystywano ja do celów leczniczych.

Przekonanie o ochronnych właściwościach kłokoczki potwierdzają niektóre stare publikacje botaniczne, które dowodzą że stąd wywodzi się zwyczaj nawlekania owoców kłokoczki na nici i noszenia przy sobie a z czasem zaczęto wykonywać z niej różańce . Takie też zastosowanie kłokoczki było i w dalszym ciągu jest w Polsce . Na podkarpaciu do dzisiejszego dnia nazywana jest „różańcowym zielem”, „kłokoczką paciorkową”  lub „drzewkiem różańcowym”.

W ostatnim czasie można ponownie zaobserwować wzrost zainteresowania tą rośliną oraz jej powrót do przydomowych ogrodów.

W Gminie Jedlicze utworzono  trasę turystyczno – przyrodniczą pn. „Żeremia, kłokoczka…” , gdzie jednym z przystanków jest stanowisko kłokoczki południowej.    

 Być może z czasem roślina ta stanie się jednym z rozpoznawalnych symboli podkarpacia.