Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

30-09-2015

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/AK na wykonanie pamiątkowej tablicy zewnętrznej

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/AK na wykonanie pamiątkowej tablicy zewnętrznej

Przedmiotem zamówienia, jest opracowanie projektu, wykonanie, dostarczenie  do siedziby Zamawiającego oraz montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej, zgodnej z wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) ws. informacji i promocji oraz księgą identyfikacji wizualnej (dostępne na stronie:https://www.programszwajcarski.gov.pl/media/3303/Ksiega_identyfikacji_wizualnej_SPPW_Czesc_22011.pdf str. 5).

Projektu KIK/07, pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji poniżej w pliku do pobrania.

Dostępne pliki
zapytanie_ofertowe_2_wykonanie_tablicy_pamiatkowej-2015_2.pdf