Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

12-09-2017

Publikacja na temat funduszy szwajcarskich 2007-2017

Autor: zkb

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju została wydana publikacja podsumowująca fundusze szwajcarsko-polskiego programu współpracy w Polsce.  Publikację poprzedza wstęp autorstwa Andreja Motyl, Ambasadora Szwajcarii w Polsce. Publikacja zawiera  prezentację  rezultatów  dofinansowanych projektów w obszarach: rozwój regionalny i ochrona granic, środowisko i infrastruktura, sektor prywatny, nauka zdrowie i pomoc społeczna oraz społeczeństwo obywatelskie i współpraca partnerska.  Publikacja dostępna jest w siedzibie Fundacji Karpackiej – Polska,  Rynek 7, 38-500 Sanok, kontakt: kordela.borczyk@fundacjakarpacka.org