Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

12-08-2015

Zmiana terminu zgłaszania prac konkursowych w ramach Konkursu Fotograficznego "Swiss Contribution. Project Your Future"

Informujemy, ze Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które jest organizatorem Konkursu Fotograficznego pn.   „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” przedłużyło termin zgłaszania prac konkursowych do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu nie uległy zmianie.

 

Przedmiotowe zmiana została ogłoszona w dniu dzisiejszym na stronie internetowej CPPC http://cppc.gov.pl/sppw-wazna-zmiana-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/

oraz na portalu   www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, ze tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji.