Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

29-04-2016

Znamy już laureatów Konkursu na Wzór Regionalny pt. "Motyw z Podkarpacia".

W dniu 15 kwietnia 2016 roku w siedzibie Fundacji Karpackiej – Polska odbyło się posiedzenie jury Konkursu na Wzór Regionalny  pt. „Motyw z Podkarpacia”.

Konkurs był zrealizowany w ramach projektu Alpy Karpatom, współfinansowanego  przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

W trakcie trwania naboru do Fundacji napłynęły 52 zgłoszenia, w tym:

 • w kategorii prac cyfrowych 32,
 • w kategorii prac manualnych 18,
 • 2 prace nie spełniały wymogów konkursu.

 Jury w składzie :

 1. Andrzej Bruno Kutiak (architekt,historyk sztuki, TUM, INTBAU Polska) – Przewodniczący
 2. Damian Drąg (etnograf, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, Rzeszów)
 3. dr Ewa Klekot (adiunkt w Instytucie Entologii i Antropologii kulturowej, Uniwersytet Warszawski, School of Form Poznań)
 4. Oksana Kulczycka (architekt, Rada Fundacji Karpackiej – Polska)
 5. Jerzy Wojtowicz (artysta malarz, grafik, konserwator zabytków, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)

przyznało następujące nagrody:

W kategorii cyfrowej:

Nagroda główna:

 • zgłoszenie 1544 „Lepnica”– p. Jarosław Kozioł, Ścinawica

Za propozycję w pełni nowego, klarownego i autorskiego motywu inspirowanego formą kwiatu lepnicy białej, jednocześnie odwołującego się w swojej zasadniczej strukturze do tradycji geometrycznej ornamentyki zakorzenionej w regionie podkarpackim. 

Wyróżnienia:

 • zgłoszenie KA77 „Chyży kwiat”– p. Krystyna Adamiak, Glinne

Za śmiałe i atrakcyjne przetworzenie motywów malowanych na chałupach łemkowskich.

 • zgłoszenie 1508 „Las Podkarpacia”– p. Paulina Skowron, Kielce

Za różnorodną i jednocześnie spójną propozycję autorskiego motywu opartego na faunie i florze Bieszczad.

 • zgłoszenie 9004 – p. Maciej Kozak, Kraków

      Za wyważone przetworzenie i wrażliwą geometryzację historycznego haftu.


W kategorii manualnej:

Jury zdecydowało o nieprzyznawaniu nagrody głównej w tej kategorii

 Wyróżnienia:

 •  zgłoszenie MCK1 – p. Mirosława Cichacz-Kotapka, Tarnów

Za staranne odtworzenie tradycyjnego haftu bojkowskiego i wrażliwość kolorystyczną.

 • zgłoszenie 1705 „Podkarpackie Podszepty” – p. Dagmara Kostrzewska, Opole i p. Marcin Prasał, Czarnowąsy

      Za śmiałą i intrygującą propozycję motywu opartego na faunie karpackiej.

 • zgłoszenie 1003 „Koloryt Podkarpacia” – p. Anna Kachnycz, Przemyśl

Za interesującą propozycję połączenia wielu motywów regionu w nową i spójną całość.

Obecnie rozpoczynają się prace nad książkową wersją katalogu z wzorami konkursowymi, uzupełnionego motywami zaczerpniętymi z lokalnych muzeów.

Z pracami konkursowymi oraz publikacją będzie można się zapoznać podczas uroczystego wręczenia nagród, które odbędzie się początkiem lipca 2016 w Sanoku.

Zainteresowanych już dziś zapraszamy do śledzenia informacji na stronie projektu www.alpykarpatom.org, gdzie zamieścimy informacje odnośnie szczegółów spotkania.