Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Tablica ogłoszeń

29-08-2013

IV Bartnik Ziemi Sanockiej

Jak sama nazwa wskazuje będzie to impreza podczas, której będzie można popróbować i nabyć miody o wyjątkowych smakach i wyroby o najwyższych walorach zdrowotnych i estetycznych, wszystkie oczywiście związane z gospodarką pasieczną. Stanie się tak dzięki m.in. takim wystawcom jak:

Bieszczadzkie Okręgowe Zrzeszenie Pszczelarzy Stowarzyszenie Pszczelarzy EKO – BIESZCZADY, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego z Pszczelej Woli,, Gospodarstwo Pasieczne z Łukowego, Koło Pszczelarskie z Bukowska, Rol Apis Bud oraz Związku Pszczelarzy Słowackich ze Svidnika.

Dla samych pszczelarzy przygotowano specjalną ofertę sprzętu pszczelarskiego, począwszy od najmniejszych narzędzi na ulach skończywszy.

Tak jak w poprzednich latach będzie możliwość posmakowania tradycyjnych potraw. Zadbają o to Gospodynie z : Beska, Czaszyna, Jurowiec, Mrzygłodu, Niebieszczan, Poraża, Rakowej, Srogowa Górnego, Średniego Wielkiego i Tyrawy Wołoskiej. Organizatorzy dla wszystkich wystawców przygotowali konkursy w kategorii:

1. Najlepszy Produkt Pszczelarski,
2. Wypiek chleba,
3. Ciasto z miodem.

 

 

 

 

 

 

 

Uzupełnieniem oferty kulinarno- miodowej są prelekcje o tematyce związanej z historią regionu Ziemi Sanockiej , pszczelarstwem oraz dziedzictwem kulturowym regionu. Każdy z prelegentów w kilku minutowej zapowiedzi przedstawi zarys swojego wykładu na estradzie zapraszając do sali konferencyjnej w Rynku Galicyjskim. Referenci przygotowali następujące Tematy:

Marcin Krowiak – Kultura agrarna Ziemi sanockiej , jako element jej dziedzictwa kulturowego.

Andrzej Romaniak- Historia Ziemi Sanockiej

Tomasz Kędziora –Innowacyjna gospodarka pasieczna w ulach wielokorpusowych oraz zastosowanie produktów pszczelich w zdrowym żywieniu i apiterapii.

Od godz. 15.00 występem Koła Gospodyń Wiejskich „Średnie Wielkie” rozpoczną się koncerty na estradzie. Gwiazdami imprezy będzie Orkiestra Świętego Mikołaja , która wystąpi o godz. 16.00 i Zespół Krywań grający dwie godziny później.

W przerwach pomiędzy koncertami nastąpi nie tylko rozstrzygniecie konkursów, ale również publiczność będzie mogła wziąć udział w quizie wiedzy o ziemi sanockiej. Nagrodami będą ciekawe albumy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.bozp.sanok.pl

Ważność ogłoszenia: od 01-09-2013