Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Wydawnictwo Arete

Wydawnictwo Arete

Wydawnictwo Arete propaguje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Polski południowo-wschodniej oraz sąsiednich rejonów Karpat. Zajmujemy się tym od ponad 12 lat, niezmiennie przenosząc walory tych pięknych i bogatych w tradycję miejsc na karty książek głównie gatunku eseistyki regionalnej, a także przewodników i folderów. Ponadto, na zlecenie różnych instytucji opracowujemy publikacje monograficzne, historyczne, albumy, mapy turystyczne i wszystko to, co pozwala wpisać się w ramy promocji Beskidu Niskiego, Bieszczadów, ale także słowackiej i ukraińskiej części Karpat.

Cerkwie Szlaku Ikon

Robert Bańkosz, rok wydania 2007, 2010

Przewodnik opisujący piękno niezwykłych cerkwi Doliny Sanu i Osławy, chętnie czytany przez pasjonatów Szlaku Architektury Drewnianej. Wprowadzający rys historyczno-etniczny drewnianej architektury cerkiewnej Karpat w dalszej części zamienia się w wędrówkę śladami Szlaku Ikon, której towarzyszy opis kolejnych zabytków powiatu sanockiego.

przejdź do strony

Cerkwie Bieszczadzkich Bojków

Robert Bańkosz, rok wydania 2010

Publikacja nagrodzona w kategorii „Monografii i Innych Opracowań Krajoznawczych" XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej TOUR SALON Poznań 2010.

Obok „Cerkwi Szlaku Ikon” stanowi cykl przewodników po architekturze cerkiewnej Karpat – tym razem powiatu bieszczadzkiego. Określa geograficzne granice polskiej części Bojkowszczyzny, przybliża historię i kulturę grupy etnicznej, jaką stanowią Bojkowie oraz omawia poszczególne cerkwie. Każdej kolejnej świątyni poświęcony jest dokładny opis, począwszy od jej historii, typu konstrukcji, urządzenia wnętrza, poprzez przeprowadzane przebudowy, ciekawostki, a nawet godziny aktualnie odprawianych w nich nabożeństw.

przejdź do strony

Oazy Ortodoksji - z wizytą w przemysko-nowosądeckiej eparchii

Jan Gajur, rok wydania 2011

Opowieść o kulturze i dziedzictwie chrześcijańskiego Wschodu. Autor przybliża historię prawosławia na ziemiach przemysko-nowosądeckiej eparchii, objaśnia symbolikę trójramiennego krzyża, tajemnicę pisania ikony i znaczenie Świętej Liturgii. Część druga opowieści to podróż do kolejnych cerkwi południowo-wschodniej części Podkarpacia oraz niepowtarzalne historie każdej świątyni.

przejdź do strony

Kontakt

Arete Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 2B

38-400 Krosno

tel./fax: 13 43 651 63

e-mail: areteii@areteii.com.pl

www.areteii.com.pl