Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Wydawnictwo Pro Carpathia

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Was do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA. Nasza Organizacja funkcjonuje na rynku począwszy od 2004 roku. Swoje cele statutowe wdrażamy poprzez inicjowanie wielorakich projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jesteśmy sprawnie działającą Instytucją Otoczenia Biznesu oraz podmiotem aktywizującym lokalną społeczność i samorządy. Ponadto prowadzimy działalność badawczą, wydawniczą i gospodarczą, skierowaną do sektora samorządowego, instytucji społecznych oraz przedsiębiorstw.

Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia Tom 1

„Leksykon." to pierwsza publikacja opisująca wszystkie drewniane świątynie (czas budowy do ok. 1950 r.) zachowane na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki znakomitym fotografiom będzie można podziwiać bogactwo drewnianej architektury oraz piękno ich wnętrza.

Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia Tom 2

Dwutomowa publikacja (w sumie 400 stron) zawiera blisko 250 dokładnych opisów istniejących obiektów sakralnych z terenu naszego województwa, zilustrowanych ponad 1000 aktualnych i archiwalnych zdjęć. Opisowi każdej ze świątyń towarzyszyć będzie krótkie streszczenie w języku angielskim oraz ukraińskim. W tomie znajduje się "Suplement" prezentujący krótki opis świątyń niezachowanych - 536 drewnianych obiektów: cerkwi, kościołów, zborów i synagog, które uległy zniszczeniu w latach 1880-2007. Udało się pozyskać ponad 300 archiwalnych zdjęć, które pokazują ich bryłę, czasami wnętrze z wyposażeniem.

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia

"Pro Carpathia"

ul. Gałęzowskiego 6/319

35-074 Rzeszów

tel/fax: (017) 852 85 26

e-mail: info@procarpathia.pl

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl