Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Artykuły w National Geographic

Artykuł w National Geographic Traveler - Bieszczady Zaginione Miasta

Artykuł w National Geographic Traveler - Bieszczady Zaginione Miasta

Polecamy artykuł na 88 stronie wrześniowego, specjalnego wydania Travelera, w cyklu 50 Podróży z pomysłem, zatytułowany: „Bieszczady. Zaginione Miasta. O magicznych Bieszczadach śpiewano, pisano. To miejsce trzeba odkryć samemu. A więc – przygoda z historią!”.

Ten trzystronicowy artykuł jest owocem usilnych starań ze strony Fundacji Karpackiej – Polska, aby ściągnąć do regionu dziennikarzy tego prestiżowego magazynu i z jego pomocą promować region. W tym celu Fundacja, w ramach projektu Alpy Karptom, zorganizowała dla dziennikarzy Travelera wizytę z przewodnikiem w Bieszczadach, zapewniła wachlarz atrakcji, o których tekst zachęcałby turystów do przyjazdu w nasz zakątek Polski. Autorka, Monika Berkowska w artykule tym opisała wyjazd, jako niezwykłą „przygodę z historią”, jednak – jak to sama ujęła – podróż dostarczyła jej materiału na kilka artykułów, więc będzie go wykorzystywać przy kolejnych, tematycznie pasujących tekstach. Czekamy więc na ciąg dalszy! W podróży towarzyszył nam, na specjalne życzenie redaktor naczelnej National Geographic Martyny Wojciechowskiej, wybitny fotograf Adam Brzoza, którego zdjęcia zdobią publikację.

Zachęcamy do lektury!

 

Magazyn National Geographic jest czytany głównie przez ludzi z co najmniej średnim wykształceniem, interesujących się geografią, kulturą oraz historią. Ludzi poszukujących na wakacyjny wypoczynek miejsc niestandardowych, zapewniających kontakt z przyrodą. Rejon polskich Karpat mógłby stanowić ciekawą ofertę wypoczynku dla czytelników National Geographic.

Z informacji uzyskanych od National Geographic Polska dowiedzieliśmy się, iż do tej pory o Polskich Karpatach w wydaniu amerykańskim NG nie ukazał się żaden artykuł. Natomiast wiele podkarpackich rodzin posiada swoich krewnych w USA, którzy wywodzą się z tych terenów i taki artykuł przeczytaliby z zainteresowaniem oraz radością. Naszym zamierzeniem jest, aby materiał pokazujący górskie obszary Podkarpacia został zaprezentowany w wydaniu amerykańskim. Prezentacja ciekawego materiału wzbogaconego o piękne zdjęcia mogłaby przyczynić się do zwiększonego ruchu turystycznego czytelników tego prestiżowego magazynu.

Towarzystwo National Geographic promowało parki przez większą część swego istnienia, przedstawiając je w tekstach i na zdjęciach, w książkach, artykułach, na mapach i w filmach. Czołowi członkowie Towarzystwa przyczynili się do powołania Zarządu Parków Narodowych (National Park Service). Województwo podkarpackie jest jednym z unikalnych i najcenniejszych przyrodniczo terenów Polski oraz Europy. Urokliwe krajobrazy oraz niezwy­kłe bogactwo świata roślin, zwierząt oraz przyrody nieożywionej sprawiły, że niemal połowa jego powierzchni jest objęta ochroną prawną. Powstały dwa parki narodowe, powołano kilka parków krajobrazowych i 13 obszarów chronionego krajobrazu, utworzono 93 rezerwaty przyrody. Wiele cennych drzew, alei oraz unikalne formy natury nieożywionej są chronione jako pomniki przyrody. Najcenniejsze przyrodniczo tereny zostały w roku 2004 włączone do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, która jest bardzo cennym wkładem w dziedzictwo natural­ne przyrody Europy i Świata. Bardzo zależałoby nam, aby nawiązać współpracę z National Geographic Society - wydawcą magazynu. Jest to podobnie jak Fundacja Karpacka organizacja pozarządowa, a dokładniej stowarzyszenie, o charakterze międzynarodowym, zajmujące się szerzeniem wiedzy w zakresie geografii, nauk przyrodniczych, historii cywilizacji, propagujący ochronę środowiska.

Cele jakie przyświecają Fundacji Karpackiej są więc zbieżne w wielu aspektach z celami NG. „Taka przyjaźń” z tak renomowaną i uznawaną na świecie organizacją mogłaby zaowocować w przyszłości realizacją kolejnych projektów. Rozbudzić zainteresowanie na świecie tym unikalnym zakątkiem Karpat jakim są Bieszczady.