Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Film o Karpatach

Celem produkcji filmu było przekazanie wielu treści w postaci obrazu, dźwięku oraz tekstu. Opracowany materiał filmowy można wykorzystać do promocji regionu w wieloraki sposób – podczas prezentacji dla wybranych grup, umieszczenie w Internecie lub sprzedaż filmu poprzez różne kanały.

Przekaz multimedialny jest najsilniejszą i najpełniejszą formą reklamy. Jest to nie tylko najskuteczniejsza forma reklamy, ale i najtańsza biorąc pod uwagę potencjalną ilość odbiorców.

Realizację filmu dokumentalnego pt: „GDZIE NIEDŹWIEDZIE PIWO WARZĄ” powierzono Panu Grzegorzowi Gajewskiemu  - laureatowi Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Ekologicznych SILAFEST w Serbii. Jest on autorem wielu filmów dokumentalnych i reportaży o tematyce historycznej i kulturalnej.

Tytuł filmu zaczerpnięty został z wiersza Janusza Szubera (Tam, gdzie niedźwiedzie piwo warzą, Olszanica 2004), poety pochodzącego z Sanoka, w którego utworach bardzo często goszczą Karpaty i Bieszczady z ich bogatą historią i wielokulturowością.

(Janusz Szuber Sanoczanin. Rocznik 1947. Metrykalnie rówieśnik poetów Nowej Fali. Z tym, że kiedy oni wydawali wiersze, on swoje chował do szuflady. Zaczął je publikować dopiero na przełomie lat 1995/1996. Jako pierwszy ukazał się tzw. pięcioksiąg, który określił wyraźną pozycję Szubera na mapie współczesnej poezji Polskie.)

Film składa się z pięciu kilku minutowych sekwencji. Poprzez fabułę opowieści prowadzi postać narratora wędrującego pieszo, konno, kolejką wąskotorową, bądź samochodem terenowym po wybranych miejscach.

Zgodnie z założeniami autora, postać narratora i jego komentarze w stosownych momentach odchodzą od poważnej konwencji operując humorem sytuacyjnym. Pomysł filmu zawiera w sobie wszystkie istotne elementy składowe zadania jakim jest obowiązek realizacji Misji przez media publiczne.

Projekt filmu, zarówno zawartością merytoryczną, jak i w warstwie dramatycznej, w głównej mierze zakłada propagowanie najwyższych wartości humanistycznych, dorobku kulturowego, historycznego a także wydarzeń kulturowych wpływających na dzieje państwowości Polski, jako czynnika budującego poczucie jedności świata Cywilizacji Zachodu. Film traktuje o historii i współczesności Karpat, w którym ukazany został tygiel narodowościowy i kulturowy tego regionu.

Zdjęcia filmowe uzupełnia staranie dobrana ikonografia dotycząca opisywanych wydarzeń i miejsc oraz wypowiedzi znanych osób, związanych z tym regionem.

W warstwie dźwiękowej filmu pojawia się bardzo różnorodna muzyka  - od motywów historycznych, poprzez ludową muzykę polską oraz Łemków, Słowaków, Ukraińców, Żydów i Romów. Została ona wykonana przez wyjątkowy zespół Orkiestrę Jednej Góry Matragona tworzący muzykę określaną jako " aura folk".  Bogate instrumentarium tradycyjne z całego świata, nadające brzmieniu egzotyczności sprawiło, że film posiada wyjątkowy klimat oddający w pełni urok i charakter regionu Karpat.

Zapraszamy do obejrzenia filmu (link)