Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Portal internetowy

Celem utworzonego portalu internetowego www.alpykarpatom.pl jest  systematyczne przekazywanie informacji na temat wykorzystania potencjału górskich obszarów województwa podkarpackiego i dostosowania go do standardów alpejskich.

Serwis internetowy  jako jeden z elementów kampanii reklamowej stanowi najtańszą i najszybszą drogę komunikacji oraz narzędzie reklamy informujące o  regionie Karpat.

Serwis ten jest również drogą przekazywania informacji lokalnym przedsiębiorcom oraz NGO o działaniach zaplanowanych w projekcie.

W menu głównym znajdują się zakładki odnoszące się między innymi do realizowanego projektu Alpy Karpatom (znajdziemy tu opis projektu, harmonogram działań, opis zespołu realizującego projekt, galerię zdjęć oraz filmów z poszczególnych etapów realizacji projektu) oraz do  trzech najważniejszych grup działań – Agencji Promocji, Funduszy (czyli planowanych dotacji dla Przedsiębiorców oraz NGO) a także  Made in Karpaty – sekcji dotyczącej promocji produktu lokalnego.

W serwisie również znajdują się informacje prasowe usystematyzowane  chronologicznie.

Na stronie głównej portalu ponadto można zapoznać się z informacjami o regionie. Po lewej stronie serwisu zamieszczono  mapę interaktywną „nasz region” obejmującą część województwa podkarpackiego, na której zaznaczono obszar realizacji projektu – 25 wybranych gmin. Po kliknięciu na wybraną gminę automatycznie następuje przekierowanie na stronę internetową urzędu danej gminy.  

Dodatkowo na dole strony usytuowano banery, które docelowo mają prowadzić do stron 4-erech  portali informacyjnych wybranych miast: Krosna, Sanoka, Leska oraz Ustrzyk Dolnych czyli stolic powiatów objętych projektem.

Na głównej stronie zamieszczone zostały liczne interaktywne banery, które odsyłają nas do wybranych tematów np. wydawnictwa, galeria zdjęć, forum dyskusyjne, konkurs fotograficzny czy Bieszczadzki Park Narodowy czy pogoda i obsługa turystów.