Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Prelekcja na temat budowania partnerstwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu lubelszczyzny.

Fundacja Karpacka – Polska miała przyjemność gościć przedstawicieli i liderów organizacji pozarządowych z terenu lubelszczyzny.  

14.05.2015r. delegaci  przebywający na terenie  gminy Sanok z wizytą studyjną, uczestniczyli w spotkaniu podczas, którego  mieli możliwość między innymi obejrzeć prezentację dotyczącą realizowanego przez Fundację projektu  „Alpy Karpatom” oraz zapoznali się z procesem budowania  partnerstwa.

W dniu 15.05.2015 roku  przedstawiciele lubelskich organizacji odwiedzili siedzibę Fundacji Karpackiej – Polska, podczas wizyty zapoznali się z działalnością Fundacji oraz obejrzeli film promujący region „Gdzie niedźwiedzie piwo warzą”, który został zrealizowany w ramach projektu „Alpy Karpatom”.

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl