Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Udział w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015

Fundacja Karpacka – Polska oraz sanocka spółka MADE IN KARPATY, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, prezentowała projekt „Alpy Karpatom” oraz certyfikowane produkty podczas największych VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się w dniach 10-12 kwietnia 2015 roku w Kielcach.

Targi Agrotravel to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Stwarzają one możliwość upowszechniania w jednym miejscu i czasie – wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. Są centrum spotkań potencjalnych przedsiębiorców i partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

Corocznie podczas Agrotravel ponad 20 tysięcy odwiedzających zapoznaje się z propozycjami spędzenia wolnego czasu na wsi prezentowanymi przez około 150 wystawców z kraju i zagranicy. AGROTRAVEL to Targi, które kreują markę turystyki wiejskiej i  agroturystyki, zachęcając do odwiedzenia małych ojczyzn. Są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich.

Fundacja została zaproszona do uczestnictwa w Targach jako jeden z 9 beneficjentów projektów z zakresu rozwoju regionalnego, dofinansowanych z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach promowanego projektu „Alpy Karpatom” eksponowano certyfikowane produkty i usługi Partnerskiej Sieci Sprzedaży i Marketingu pod wspólna marką MADE IN KARPATY.

Działalność sieci polega na prowadzeniu wspólnej sprzedaży i promocji produktów regionalnych i lokalnych, wytwarzanych przez jej członków. Na dziś w Sieci zrzeszonych jest 61 podmiotów gospodarczych, które oferują 132 produkty i usługi objęte wspólną marką i posiadające wspólny znak towarowy. Produkty te spełniają wymagania wysokiej jakości, karpackiego charakteru i zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Dzięki uczestnictwu w sieci producenci zyskują prawo do korzystania z jej narzędzi marketingowych i dystrybucyjnych oraz występowania w materiałach promocyjnych.

Podczas Targów szczególnym zainteresowaniem cieszył się pakiet usług turystycznych i produktów certyfikowanych MADE IN KARPATY wyprodukowanych w regionie. Został on stworzony w oparciu o oferty Partnerów Sieci i ma na celu ukazanie szerokiego wachlarza walorów turystycznych Bieszczad i okolic.

Poza ofertą turystyczną nasz region został zaprezentowany poprzez wyroby ze szkła artystycznego, ceramiki, kowalstwa i rękodzieła oraz wyroby cukiernicze i wędliniarskie.

Produktem przyciągającym uwagę osób odwiedzających Targi był „Zwierzyniec Karpacki” czyli szklane figurki zwierząt produkowane przez Villa Glass Studio z Krosna.

Galeria „U Tesi” z Sanoka oraz Pracownia „Miodosytnia” ze Żłobka reprezentowały miejscowe rękodzieło.  Zarówno koszule łemkowskie jak i biżuteria koralikowa, stanowiąca repliki tradycyjnych łemkowskich krywulek, cieszyły się dużym uznaniem.

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl