Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Wyjazdy dla agentów turystycznych

Głównym celem realizacji projektu „Alpy Karpatom” jest doprowadzenie do trwałej zmiany w zakresie społeczno – ekonomicznym regionu obszarów górskich Podkarpacia.  

W ramach projektu podejmowane są różnorodne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego terenów południowo – wschodnich.  Jedną z nich jest szeroko zakrojona kampania promocyjna  projektu i regionu, którą realizuje Agencja Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia.

W ramach tej kampanii przewidziano i zaplanowano wiele działań, jednym z nich jest zorganizowanie wizyty studyjnej dla touroperatorów.

Celem tej wizyty, którą zaplanowano na rok 2015  będzie promocja regionu, dotarcie do zupełnie nowej grupy turystów czyli cudzoziemców oraz mieszkańców dużych aglomeracji miejskich w Polsce. Efektem tego będzie zwiększona sprzedaż kompleksowych ofert turystycznych a co za tym idzie zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Podkarpacia.

Podróże studyjne są istotnym narzędziem promocyjnym. Mamy nadzieję, że dzięki takim wyjazdom zorganizowanym dla przedstawicieli największych touroperatorów, którzy osobiście będą mieli okazję poznać region i jego rozliczne atrakcje, zmieni się postrzeganie Karpat a w szczególności Bieszczadów jako terenów dzikich, przeznaczonych tylko dla specyficznej grupy turystów.  

Misją takiej wizyty studyjnej będzie jak najlepsze zaprezentowanie regionu, bogactwa jego kultury i różnorodności, zarówno w sferze przyrodniczej, kulturalnej, turystycznej jak i kulinarnej.

Zakładamy, że rezultatem takiej wizyty studyjnej  będzie pojawienie się w folderach reklamowych i na stronach internetowych zaproszonych touroperatorów, wyselekcjonowanych ofert turystycznych dotyczących wyjazdów organizowanych na teren Podkarpacia.