Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Obszar objęty działaniami promocyjnymi

Obszar objęty działaniami promocyjnymi

Przedmiotem działań Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia jest realizowanie założeń marketingu terytorialnego polegających na budowaniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku południowej części Podkarpacia.

Promocja walorów turystycznych regionu ma przede wszystkim przełamać stereotypy w myśleniu o tej części Polski.

Propagowanie i prezentowanie bogactwa i unikalności wyselekcjonowanych obszarów oraz niezwykłych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie ofertą turystyczną tych terenów, a w efekcie przyczynić się do wzrostu wpływów z gospodarki turystycznej i aktywizacji regionu.

Zakres geograficzny podejmowanych działań jest tożsamy z projektem z założeniami projektu „Alpy Karpatom” czyli obejmuje: górskie obszary województwa podkarpackiego, a w szczególności:

  • powiat sanocki (gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn)
  • powiat krośnieński(gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka , Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka)
  • powiat leski (gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina)
  • powiat bieszczadzki ( gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska)

 

 

 

 

Przedmiotem szeroko zakrojonej promocji  są  walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz bogata fauna, w otoczeniu której zlokalizowana jest unikatowa architektura obfitująca w różnorodne kulturowo zabytki i atrakcje regionalne.

 

Bogactwo szlaków turystycznych i bazy noclegowej o szerokim przekroju standardów jest kolejnym promowanym atutem, zachęcającym turystów do odwiedzenia Bieszczadów.

 

Grupę docelową, do której skierowana jest akcja promocyjne stanowią głównie osoby w wieku 25-65 lat, mieszkające na terenie Polski oraz poza jej granicami oraz do wszystkich tych, którzy poszukują aktywnych form wypoczynku połączonych z obcowaniem z naturą. 

 

Osoby w tym przedziale wiekowym są aktywne zawodowo, co jest gwarantem posiadania środków finansowych, które mogą zainwestować w wypoczynek. Są to osoby korzystające ze środków masowego przekazu czyli telewizji i Internetu, a to właśnie te media zostały wykorzystane w kampanii reklamowej. Spot reklamowy skierowany został do mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, których kontakt z przyrodą na co dzień jest ograniczony, a którzy planując swój wypoczynek wybierają miejsca charakteryzujące się pięknym krajobrazem i możliwością aktywności na łonie przyrody.

 

Drugą grupę docelową stanowią osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z agroturystyką i turystyką, na terenie południowej części podkarpacia i zakładają jej rozwój oraz osoby wchodzące w skład samorządów i organizacji społecznych (liderzy i inicjatorzy lokalnych aktywności ).

 

Wszystkie podejmowane przez Agencję Promocji Obszarów Górskich działania, przyczyniają się do trwałej zmiany wizerunku regionu oraz do zwiększenia zainteresowania tym regionem innych mieszkańców Polski oraz turystów zagranicznych. Tym samym przyczyniają się one również do trwałej stymulacji przedsiębiorczości wiejskiej i inicjatyw lokalnych oraz  zwiększenia ruchu turystycznego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.