Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Galeria filmów

Inauguracja projektu pt. ”Alpy Karpatom - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, 3 październik 2011 r, Sanok

Inauguracja projektu pt. „Karpaty przyjazne ludziom”, 6 marca 2012 r

Konferencja z cyklu „Europa Karpat” współorganizowana przez Parlamentarny Zespół Karpacki Sejmu i Senatu RP pod przewodnictwem Wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Krasiczyn, 25 luty 2012 r.

„O przestrzeni otwartej i niedźwiedziach” w projektach promujących Podkarpacie

„Gdzie niedźwiedzie piwo warzą”

Międzynarodowe seminarium pt.„Prezentacja Analiz Szwajcarskich”, 25 czerwca 2012, Sanok