Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Bieszczadzkie Okręgowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Sanoku

Wnioskodawca:

Bieszczadzkie Okręgowe Zrzeszenie Pszczelarzy    w Sanoku

 

Ul. Kościuszki 37

38-500 Sanok

Tel. 668 746 393

www.bozp.sanok.pl

 

Tytuł projektu:

„Produkty pszczele jako produkt lokalny” – 2013 rok

„Promocja „Miodu Bieszczadzkiego”” – 2014 rok

 

Kwota dofinansowania:

 

20 700,00 PLN / 2013 r.

20 700,00 PLN / 2014 r.

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 000,00 PLN /2013r.

 

23 000,00 PLN / 2014r.

Opis projektu:

 

Głównymi celami  projektów było pozyskanie wysokiej jakości produktów pszczelich a także wykreowanie rozpoznawalnej na rynku marki „Miód Bieszczadzki”. Ich promocja pozwoli zwiększyć zainteresowanie miodem i produktami pszczelarskimi wytwarzanymi przez Zrzeszenie. 

W tym celu w ramach realizacji projektów zaprojektowano i wykonano oryginalne opakowania i etykiety wyróżniające produkty Zrzeszenia oraz zarejestrowano markę „Miód Bieszczadzki”. Dzięki charakterystycznym etykietom, opakowaniom, ulotkom i banerom starano się wypromować produkt lokalny, aby uczynić go rozpoznawalnym na rynku a tym samym zwiększyć dochód z pasieki.

W ramach realizacji projektów zakupiono również specjalistyczny sprzęt pszczelarski polepszający jakość i ilość pozyskiwanych produktów pszczelarskich. Zakupiono także urządzenie do kremowania miodu co pozwoli na wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego gatunku – miodu kremowego, który nie ulega krystalizacji.

Promocja i udział w imprezach pszczelarskich oraz innych, na których promowano produkty wytwarzane przez Zrzeszenie przyczyniły się do pozyskania 20 nowych młodych członków.  Jest to bardzo istotny aspekt działalności Zrzeszenia ponieważ znaczącym problemem jest brak zainteresowania zawodem pszczelarza ze strony ludzi młodych. W celu badania jakości miodu zakupiono refraktometr, co pozwoli na podniesienie jakości produktu oraz zwiększenie jego trwałości.

Obecnie ogromnym problemem jest również wymieranie pszczół, którego przyczyną są nie tylko pestycydy ale przede wszystkim trudne do zwalczania choroby. Dlatego z środków pozyskanych w ramach dofinansowania zakupiono dyfuzor do zwalczania warrozy.

Główną grupę docelową stanowili pszczelarze zrzeszeni w Bieszczadzkim Okręgowym Zrzeszeniu Pszczelarzy w Sanoku i posiadający małe gospodarstwa ze starym sprzętem.

 

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl