Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Wnioskodawca:

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

 

 

Majdan 17

38-607 Cisna

Tel. 13 468 63 35   

www.kolejka.bieszczady.pl

 

Tytuł projektu:

„Podniesienie prestiżu Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, jako produktu lokalnego przez rozszerzenie oferty turystycznej”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

20 999,98 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 333,32 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu był rozwój i popularyzacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej jako markowego produktu lokalnego promującego region.

Istniejąca już oferta turystyczna FBKL była już wielokrotnie wyróżniana. Chcąc utrzymać pozycję lidera na regionalnym rynku FBKL nadal musi realizować zadania przyjęte w swojej strategii. Dzięki nim kolejka stanie się kompleksowym produktem turystycznym. Obecnie układ komunikacyjny, budynki, budowle oraz tabory zostały wpisane do rejestru zabytków.  Infrastruktura Kolejki jest odbudowywana od kilku lat.

W ramach realizacji projektu wykonano malowanie konstrukcji wiaty, lokomotyw i wagonów.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji został utworzony skansen na powierzchni 400 m², w którym zostaną umieszczone zabytkowe eksponaty w ilości 8 szt. Wykonano również trzy tablice informacyjno – sytuacyjne oraz jedną tablicę pamiątkową.

Realizacja projektu wpłynie na wzbogacenie oferty turystycznej BKL oraz podniesienie jej  prestiżu jako uznanego produktu lokalnego, który promuje region. Pozwoli to na przyciągnięcie większej liczby turystów co przyczyni się do wzrostu przychodów FBKL z prowadzonej działalności turystycznej.

Bezpośrednim beneficjentem jest Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej natomiast grupę docelową stanowią turyści krajowi i zagraniczni, osoby zainteresowane walorami naturalnymi, krajoznawczymi i kulturowymi Bieszczadów.

Inwestycja skierowana jest również do mieszkańców gminy Cisna i podmiotów branży turystycznej.

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl