Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Klub Żeglarski "Naftowiec"

Wnioskodawca:

Klub Żeglarski „Naftowiec”

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 16  

38-500 Sanok

Tel. 604 979 544

www.naftowiec.pl

 

Tytuł projektu:

„Stworzenie oferty żeglarstwa sportowego, jako uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu.”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

21 000,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 340,00 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu było uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu a także rozbudowanie floty jachtów oraz poszerzenie oferty Klubu Żeglarskiego „Naftowiec”.

W ramach projektu zakupiono 5 jachtów sportowych, które umożliwią wydłużenie sezonu turystycznego poprzez możliwość uprawiania żeglarstwa w miesiącach mniej popularnych dla żeglugi turystycznej, natomiast o wiele bardziej atrakcyjnych pod kątem sportowym z uwagi na silniejsze wiatry tj. na wiosnę i jesień. Pozwoli to na podniesienie konkurencyjności regionu pod względem turystycznym a także w stosunku do innych podmiotów działających na terenie Zalewu Solińskiego.

Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia zainteresowania żeglarstwem wśród młodzieży i turystów a także do łatwiejszego dostępu do niezbędnego do tego sprzętu na terenie Zalewu Solińskiego. Stanowi  to duży problem, ponieważ jest to stosunkowo drogi sprzęt sportowy i niewielu młodych ludzi stać na jego zakup a to ogranicza ich rozwój.

Grupę docelową zrealizowanego projektu stanowi młodzież zamieszkująca region oraz turyści odwiedzający okolicę.

Rozbudowana oferta wprowadzona przez Klub Żeglarski „Naftowiec” przyczyni się do popularyzacji aktywnego wypoczynku nad wodą oraz do wydłużenia sezonu turystycznego. W przyszłości może to zaowocować powstaniem nowych cyklicznych imprez żeglarskich.  Działania te mogą również zaowocować przyciągnięciem większej liczby turystów a co za tym idzie zwiększony napływ gotówki co może polepszyć kondycję finansową Klubu ale także okolicznych mieszkańców prowadzących działalność agroturystyczną lub gastronomiczną.

 

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl