Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Klub Turystyki Kwalifikowanej "Berdo" w Zagórzu

Wnioskodawca:

Klub Turystyki  Kwalifikowanej „Berdo”

 w Zagórzu

 

Ul. Wolności 10

38-540 Zagórz

Tel. 13 465 39 00

www.berdozagorz.pl

 

Tytuł projektu:

„Plenerowa siłownia w Zagórzu sposobem na rozwój turystyki i aktywizację mieszkańców w wieku 50+”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

20 700,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 000,00 PLN

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu była optymalizacja wykorzystania kapitału ludzkiego oraz lokalnych zasobów kulturowo-przyrodniczych do poprawy atrakcyjności turystycznej miasta Zagórz a także edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku „50+”, w zakresie rozwoju i promocji turystyki bazującej na różnych rodzajach aktywności ruchowej.

Projekt miał również na celu promocję i ochronę zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zagórza oraz zainteresowanie ich aktywnością fizyczną  a także branżą obsługi różnych form aktywnej turystyki np. przewodnicy, instruktorzy.

Zadaniem przedsięwzięcia było zaktywizowanie i edukacja mieszkańców zagórza w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji rozwojowych dotyczących ich lokalnego środowiska oraz odwołujących się do zrównoważonego rozwoju.

W ramach realizacji projektu przygotowano teren i zamontowano na nim urządzenia treningowe wraz z tablicą zawierającą instruktaż ćwiczeń oraz informację odnośnie wynikających z nich korzyści.

Urządzenia są ogólnodostępne i służą do kompleksowej rzeźby mięśni całego ciała ale również zwiększają sprawność ruchową a także wydolność organizmu.

Wszystkie zamontowane urządzenia posiadają wymagane atesty i certyfikaty.

W ramach promocji projektu zamówiono 100 kompletów składających się z koszulki i smyczy. Elementy te miały zwiększyć stopień integracji grupy.

Dla 15 osobowej grupy zorganizowano kurs nordic walking z wykorzystaniem nowej plenerowej infrastruktury do ćwiczeń. Zajęcia poprowadził licencjonowany instruktor.

Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy Zagórza w wieku 50+ oraz  członkowie klubów sportowych dla, których plenerowa siłownia może być urozmaiceniem treningów.

Kluczowym jednak założeniem jest ogólnodostępność siłowni dla każdego mieszkańca Zagórza czy okolicy a także dla turystów.

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl