Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski"

Wnioskodawca:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”

 

Ul. Rynek 5

38-400 Krosno

Tel. 13 432 77 07

www.beskidniski.org.pl

 

Tytuł projektu:

„Turystyczne podkarpackie – rozwój turystyki na Podkarpaciu poprzez stworzenie trasy narciarstwa biegowego oraz nordic walking w Rymanowie Zdroju  – 2013 rok

„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rymanów poprzez budowę siłowni na wolnym powietrzu w Rymanowie Zdroju” – 2014 rok

 

Kwota dofinansowania:

 

20 250,00 PLN / 2013 r.

21 000,00 PLN / 2014 r.

 

Całkowite koszty projektu:

 

22 250,00 PLN /2013r.

25 700,00 PLN / 2014r.

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału turystycznego Rymanowa Zdroju i okolic. Plan ten zrealizowano  poprzez utworzenie 5-cio kilometrowej trasy do uprawiania narciarstwa biegowego. Trasa ta może być również wykorzystywana jako trasa sportowo-turystyczna do uprawiania nordic walking.

Jest to nowatorski i innowacyjny produkt turystyczny, który przyczyni się do wydłużenia sezonu turystycznego i przyciągnięcia większej liczby turystów do Rymanowa Zdroju również zimą. W tym celu w ramach realizacji projektu wytyczono przebieg trasy, dokonano niwelacji terenu, zbudowano kładki, zabezpieczenia i tablice informacyjne.

W ramach realizacji projektu z 2014 roku dokonano komplementacji trasy biegowej o sprzęt siłowni typu outdoor. Jest to kolejne innowacyjne rozwiązanie wprowadzone na terenie Rymanowa Zdroju sprzyjające wydłużeniu sezonu turystycznego.

Grupą docelową do której jest skierowany projekt są mieszkańcy Rymanowa Zdroju oraz turyści. Inwestorzy zadbali  aby zarówno trasa biegowa jak i zamontowane urządzenia siłowe dostosowane były do umiarkowanego stopnia trudności mogą z nich korzystać ludzie o różnym stopniu formy fizycznej i zdrowotnej. Zarówno siłownia jak i trasa biegowa wpłyną na podniesienie atrakcyjności turystycznej Rymanowa Zdroju, będą również czynnikiem pobudzającym przedsiębiorczość wśród lokalnej społeczności . Jest to także doskonała forma promocji gminy, magnesu przyciągającego zwiększoną liczbę turystów, którzy często pozostają na miejscu kilka dni , co z kolei znajdzie odzwierciedlenie w dochodach lokalnych biznesów.

Obydwa projekty znakomicie wpisują się w całościowy wizerunek Rymanowa Zdroju i promują zdrowie i zdrowy styl życia.

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl