Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Ochotnicza Straż Pożarna w Besku

Wnioskodawca:

OSP Besko

 

Ul. Kolejowa 60

38-524 Besko

Tel. 782 992 563

www.osp.besko.pl

 

Tytuł projektu:

„Wakacje z mażoretkami”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

17 330,00 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

19 435,00 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem realizowanego projektu jest promocja gminy Besko oraz poszerzenie oferty kulturalno – rozrywkowej i turystycznej w regionie. W tym celu postanowiono promować i propagować lokalne atrakcje, a taką niewątpliwie jest zespół mażoretek, który powstał i działa przy OSP Besko.

Zespół mażoretek „Sunshine”z Beska to dziewczęca grupa artystyczna wykonująca układy marszowo taneczne, prezentująca efektowne popisy żonglerskie z pałeczkami marszowymi. Mażoretki występują do repertuaru Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  w Besku.

Posiadając taki potencjał OSP Besko postanowiła zorganizować przegląd, w którym sekcje z regionu zaprezentują się w jednym miejscu i w jednym czasie. Stanowiło to również okazję do podzielenia się doświadczeniami oraz integracji środowisk mażoretkowych regionu a przy tym również orkiestr dętych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie dla 13 osobowej grupy dziewcząt 54 godziny warsztatów choreograficznych  - taneczno- marszowych. Zakres zajęć obejmował min. naukę i doskonalenie marszu mażoretkowego, naukę figur tanecznych i doskonalenia pracy z pałeczką mażoretkową oraz naukę układów choreograficznych. 

Z uzyskanego dofinansowania zakupiono również stroje reprezentacyjne i rekwizyty dla mażoretek. 

Promocję organizowanego przeglądu zespołów mażoretek oraz orkiestr dętych realizowano poprzez informację w intrenecie oraz plakaty, a także wysyłane zaproszenia skierowane do władz w regionie.

Z uzyskanych środków zakupiono również statuetki dla zespołów biorących udział w przeglądzie a także zorganizowano poczęstunek. W ten sposób OSP chce przyczynić się do promocji i rozwoju turystycznego i społecznego  gminy, a tym samym do podniesienia jakości życia. Potencjalny wzrost ilości turystów odwiedzających gminę wpłynie również na rozwój gospodarstw turystycznych i rolnych.    

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl