Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach

Wnioskodawca:

Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach

 

 

Niebieszczany

38-500 Sanok

Tel. 695 579 540

www.osp-niebieszczany.pl

 

Tytuł projektu:

„Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez utworzenie ścianki wspinaczkowej w miejscowości Niebieszczany”

 

 

Kwota dofinansowania:

 

20 999,70 PLN

 

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 333,00 PLN

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poszerzenie oferty turystycznej poprzez utworzenie ścianki wspinaczkowej w miejscowości Niebieszczany. Zrealizowany projekt zapewnił wsparcie rozwoju sprofilowanej turystyki aktywnej oraz umożliwił utworzenie oferty pobytu dla osób podejmujących szczególne formy aktywności rekreacyjnej lub hobbystycznej.

Wybudowanie ścianki wspinaczkowej na ścianie Wiejskiego Domu Kultury w Niebieszczanach poszerzyło możliwość organizacji wolnego czasu dla mieszkańców i turystów. Wzrost wykorzystania potencjału istniejącej i nowopowstałej infrastruktury przy Wiejskim Domu Kultury pozwoli na przyciągnięcie większej ilości turystów, mieszkańców okolicznych gmin a także własnych mieszkańców. Przyczyni się to również do zwiększenia aktywności ruchowej mieszkańców i do zwiększonego zainteresowania aktywnym wypoczynkiem.

W ramach realizacji projektu zakupiono specjalistyczne panele zbudowane na bazie sklejki, o powierzchni piaskowo żywicznej. Panele są wyposażone w specjalne gniazda, które umożliwiają montaż uchwytów. Cała ścianka ma wysokość 9m a szerokość 2,40 m . Powierzchnia ta umożliwia wspinanie się jednocześnie dwóm osobom. Zbudowana ścianka posiada niezbędne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa.

Na nowopowstałej ściance organizowane są zajęcia w każdą sobotę od czerwca do września.

Grupę docelową tego projektu stanowią turyści, ludność oraz społeczność lokalna czyli mieszkańcy wsi Niebieszczany.    

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl