Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu

Wnioskodawca:

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu

 

Poraż 263

38-540 Zagórz

Tel. 512 823 367

www.poraz.osp.org.pl

 

Tytuł projektu:

„Mini park ze ścieżką historyczną” – 2013 rok

„Poraż pięknieje” – 2014 rok

 

Kwota dofinansowania:

 

20 970,00 PLN / 2013 r.

20 997,00 PLN / 2014 r.

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 300,00 PLN /2013r.

23 330,00 PLN / 2014r.

Opis projektu:

 

Realizacja projektu skupiła się na zaprojektowaniu i wykonaniu mini parku ze ścieżką historyczną z lokalizacją w centrum Poraża w pobliżu Domu Strażaka.

Utworzony obiekt oprócz walorów rekreacyjno-turystycznych spełnia rolę promocyjno-dydaktyczną.

W parku ustawiono piec tablic informacyjnych, nawiązujących do historii Poraża a także do historii Parafii, która jest najstarszą w okolicy. Wyszczególniono na nich wszystkie zabytki i miejsca warte zwiedzenia i obejrzenia.

W mini parku wykonane zostały alejki spacerowe wraz z ławkami przeznaczonymi do odpoczynku dla mieszkańców i turystów. Pośrodku placu umieszczono element małej architektury w postaci fontanny. W parku umiejscowiono również ogólnodostępny grill i zadaszoną altankę. Wykonano profesjonalne nasadzenia roślin niskich i wysokich, rabaty i ścieżki wykończono kamieniem ozdobnym a całość została wyposażona w oświetlenie.

W ramach drugiego naboru wniosków do projektu „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego”,  Działanie III 3.1.2. Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych  - w roku 2014 przeprowadzono doposażenie mini parku w elementy siłowni zewnętrznej. Ponadto utworzono ścieżkę turystyczną biegnącą dawnym szlakiem kurierów Armii Krajowej z okresu II wojny światowej a także wykonano odnowienie krzyża z początków XIX wieku.

Grupami docelowymi są zarówno mieszkańcy Poraża jak i odwiedzający go turyści. Dzięki zrealizowanym projektom kilka tysięcy osób ma okazję poznać historię, walory krajoznawcze i turystyczne tej miejscowości oraz jej okolic.

Mini park i szlak turystyczny może wpłynąć na zwiększenie liczby turystów w Porażu a tym samym wpłynie na podniesienie standardów świadczonych usług i napływ gotówki do gospodarstw agroturystycznych oraz małych lokalnych biznesów. W przyszłości może to przełożyć się na utworzenie nowych miejsc pracy i obniżenie stopy bezrobocia w okolicy.

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl