Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Dorzecze Wisłoka”

 

Ul. Bieszczadzka 98

38-530 Zarszyn

Tel. 13 46 700 75

www.dorzeczewisloka.pl

 

Tytuł projektu:

„Uzupełnienie infrastruktury mini parku – Bajkowej Krainy Pogranicza w miejscowości Odrzechowa w energię elektryczną, ławostoły i element placu zabaw” – 2013 rok

„Utworzenie punktu informacji turystycznej oraz uzupełnienie i renowacja infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza” – 2014 rok

 

Kwota dofinansowania:

 

21 000,00 PLN / 2013 r.

20 369,70 PLN / 2014 r.

 

Całkowite koszty projektu:

 

23 333,00 PLN /2013r.

22 633,00 PLN / 2014r.

Opis projektu:

 

Projekt miał na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poszerzenie oferty dla usprawnienia szlaku konno-taborowego poprzez uzupełnienie infrastruktury w mini parku Bajkowa Kraina Pogranicza w miejscowości Odrzechowa.

Park doposażono w ławostoły oraz instalację elektryczną a przede wszystkim w element bezpiecznego placu zabaw posiadającego certyfikat bezpieczeństwa.

Działania te pozwoliły to na wsparcie rozwoju  sprofilowanej turystyki rodzinnej i dla zorganizowanych grup dzieci. Miejscowość jest odwiedzana przez turystów z uwagi na sąsiedztwo stadniny koni huculskich. Gośćmi często korzystającymi z oferty stadniny są rodziny z dziećmi i zorganizowane grupy szkolne młodszych dzieci, z tego powodu wykonane doposażenie i uatrakcyjnienie oferty mini parku przyczyni się do wydłużenia  pobytu turystów w miejscowości a także może przyczynić się do zwiększenia ich liczby.

W ramach realizacji projektu z drugiego naboru wniosków w roku 2014 utworzono punkt informacji turystycznej a także wykonano nowe postaci do mini parku i odrestaurowano już istniejące.

Projekt zapewnił wsparcie rozwoju turystyki w okolicy oraz wzrost wykorzystania istniejącego potencjału Karpat Wschodnich. Doskonałe ukształtowanie terenu, istniejące szlaki i różnorodność atrakcji wymagały odpowiedniej promocji co zapewnia nowo utworzony punkt informacji turystycznej.  Grupą docelową projektów są turyści, agroturyści, kuracjusze z Rymanowa Zdroju a także rodziny z dziećmi.  Poszerzenie oferty Bajkowej Krainy Pogranicza przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu oraz wydłużenia sezonu turystycznego.

 

 

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl